Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna omogućen je obrazac kojim se mogu dostaviti komentari, preporuke i prijedlozi, a vezano uz izradu novog prijedloga financijskog plana Ureda Povjerenstva za fiskalnu politiku.

Komentari i prijedlozi daju se na zadnji usvojeni financijski plan, a razmatraju se pri izradi prijedloga novog financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Popunjeni obrazac dostavlja se na adresu elektroničke pošte: info@pfp.hr