Mladen Duliba

Viši savjetnik - specijalist za pitanja fiskalne politike

Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu te se dodatno usavršavao u zemlji i inozemstvu. Do dolaska u Povjerenstvo za fiskalnu politiku dugi niz godina radio je u financijskoj industriji i javnom sektoru (u Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje). Bio je član Odbora za ekonomsku politiku (Economic Policy Committee), savjetodavnog tijela Europske komisije i Vijeća EU. Sudjeluje u obavljanju stručnih i analitičkih poslova za Povjerenstvo, izrađuje stručne podloge, prijedloge i mišljenja te analitičke materijale vezane uz makroekonomska i fiskalna kretanja te kretanja javnog duga.

 

Toni Žgomba

Viši savjetnik – specijalist za pitanja fiskalne politike

Završio je Fakultet ekonomije i turizma u Puli i trenutačno pohađa poslijediplomski specijalistički smjer Financija pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Tijekom studija sudjelovao je na više programa razmjene studenata u inozemstvu. Do dolaska u Povjerenstvo za fiskalnu politiku radio je u turističkom sektoru, na poslovima izrade investicijskih studija i vođenju projekata financiranih iz EU fondova. Sudjeluje u obavljanju stručnih i analitičkih poslova za Povjerenstvo, izrađuje stručne podloge, prijedloge i mišljenja te analitičke materijale vezane uz makroekonomska i fiskalna kretanja te kretanja javnog duga.

 

Željko Hanzl

Viši savjetnik - specijalist za pitanja fiskalne politike

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i niz godina radio na mjestu analitičara u Sektoru za makroekonomske analize Hrvatske gospodarske komore. Pri tome se specijalizirao na području nacionalnih računa, javnih financija i međunarodne robne razmjene te učestalo surađivao s Državnim zavodom za statistiku, Ministarstvom financija i Hrvatskom narodnom bankom. U Povjerenstvu obavlja stručne i analitičke poslove vezane uz djelokrug rada Povjerenstva.

 

Kristina Zečević, dipl.iur.

Viša stručna savjetnica u Povjerenstvu za fiskalnu politiku

Obavlja sve pravne poslove iz djelokruga Ureda Povjerenstva, poslove vezane uz upravljanje ljudskim potencijalima, ugovaranje, kao i ostale opće pravne poslove. S pravnog stajališta utvrđuje usklađenost fiskalnih pravila s pravnom stečevinom Europske unije i sudjeluje u izradi stajališta i izvješća.

Do dolaska u Povjerenstvo za fiskalnu politiku radila je u sektoru zdravstva i tijelima javne uprave.

 

Roberta Gamulin

Administrativna tajnica predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku

Koordinira svakodnevno vođenje ureda, tehničke i protokolarne poslove iz nadležnosti Povjerenstva i Ureda Povjerenstva, obavlja poslove vođenja dokumentacije i evidencije Ureda Povjerenstva, kao i tehničke poslove priprema sastanaka Predsjednika i članova Povjerenstva.

Prije nego što se pridružila Povjerenstvu za fiskalnu politiku u 2023. godini radila je dugi niz godina kao tajnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori.