Razgovor (intervju) za kandidate/kinje koji/e su zadovoljili/e u I. (prvoj) i II. (drugoj) fazi testiranja održat će se dana 14. veljače 2024. godine (srijeda) u 09.00 sati u  Povjerenstvu za fiskalnu politiku, Boškovićeva 23/III, 10000 Zagreb.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta viši/a savjetnik/ca - specijalist za pitanja fiskalne politike u Uredu Povjerenstva, održat će se dana 1. veljače 2024. godine(četvrtak) u Povjerenstvu za fiskalnu politiku, Boškovićeva 23, 10000 Zagreb s početkom u 9:00 sati.

Razgovor (intervju) za kandidate/kinje koji/e su zadovoljili/e u I. (prvoj) i II. (drugoj) fazi testiranja održat će se dana 19. prosinca 2023. godine (utorak) u 11.00 sati u  Povjerenstvu za fiskalnu politiku, Boškovićeva 23/III, 10000 Zagreb.