Povjerenstvo za fiskalnu politiku obavlja zadatke neovisnog javnog tijela u Republici Hrvatskoj predviđenih europskim pravilima ekonomskog upravljanja. Temeljem čl. 22. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018) i čl. 21. Zakona o proračunu (NN 144/2021) utvrđene su nadležnosti i poslovi Povjerenstva za fiskalnu politiku koji se odnose na analize, prognoze i ocjene makroekonomskih i fiskalnih kretanja, a šire se odnose na:

  • potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelji program konvergencije i nacrt proračunskog plana
  • ocjenu makroekonomskih i proračunskih projekcija u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje fiskalna odgovornost
  • razmatranja i procjene rizika primjene fiskalnih pravila u srednjoročnim proračunskim dokumentima i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
  • razmatranja, usporedbe i ocjene makroekonomskih i proračunskih projekcija iz srednjoročnih proračunskih dokumenata s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije
  • praćenja ispunjavanja preporuka Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga
  • davanja mišljenja Vladi o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti.