Povjerenstvo za fiskalnu politiku surađuje sa srodnim međunarodnim institucijama. Svrha sudjelovanja u međunarodnim udruženjima neovisnih fiskalnih tijela je praćenje aktualnih trendova, razmjena informacija i prijenos dobrih praksi sličnih institucija. Povjerenstvo je član Europske mreže neovisnih fiskalnih tijela (eng. EU Network of Independent Fiscal Institutions – EUNIFI) koju vodi EK i član Europskog udruženja neovisnih fiskalnih tijela (eng. EU Independent Fiscal Institutions), te je pridruženi član OECD-ove mreže neovisnih fiskalnih tijela.

Povjerenstvo također surađuje s međunarodnim institucijama, poput Međunarodnog monetarnog fonda, Europske komisije ili rejting agencija, kojima iznosi svoja gledišta na makroekonomska i fiskalna kretanja u Hrvatskoj.

EUNIFI

Europska mreža neovisnih fiskalnih tijela (eng. EU Network of Independent Fiscal Institutions) je platforma koju vodi Europska komisija usmjerena poticanju komunikacija između Europske komisije, Europskog vijeća i nacionalnih neovisnih fiskalnih tijela. EUNIFI se sastaje dva puta godišnje te organizira druge aktivnosti i seminare.

EUIFI

Europsko udruženje neovisnih fiskalnih tijela (eng. EU Independent Fiscal Institutions) je dobrovoljna i neformalna mreža neovisnih fiskalnih institucija, koja pruža platformu za razmjenu mišljenja, informacija, dobrih praksi i resursa među svojim članicama, ali bez sudjelovanja institucija EU. EUIFI se sastaje više puta godišnje te organizira seminare, prijenos dobrih praksi, te radne skupine radi pripreme zajedničkih dokumenata iz područja rada neovisnih fiskalnih tijela.

OECD

Unutar OECD-a postoji mreža neovisnih fiskalnih tijela koja pruža platformu za razmjenu informacija i dobre prakse.