Opći cilj Povjerenstva za fiskalnu politiku je osiguravanje zadaća u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji se odnosi na unapređenje sustava javnih financija države.

Posebni ciljevi Povjerenstva polaze od:

  • jačanja uloge Povjerenstva u provedbi ispunjenja fiskalnih pravila te jačanje vidljivosti Povjerenstva za fiskalnu politiku u javnosti
  • jačanja infrastrukturnih kapaciteta
  • jačanja administrativnih kapaciteta
  • jačanja analitičkih kapaciteta