Rad i djelovanje Povjerenstva za fiskalnu politiku u Republici Hrvatskoj sastoji se od nekoliko faza. Prvotno je 2011. godine Odlukom o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku (NN 40/11) osnovan Odbor za fiskalnu politiku kao stručno tijelo kojim je predsjedao tadašnji ministar financija. Rješenjem i odlukom Vlade Republike Hrvatske bili su imenovani sljedeći članovi Odbora za fiskalnu politiku u sljedećem sastavu:

 • dr. sc. Danijel Nestić, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb
 • dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
 • dr. sc. Ante Žigman, predstavnik Hrvatske narodne banke
 • mr. Vesna Kasum, dipl.oec, predstavnik Državnog ureda za reviziju
 • prof. dr. sc. Lajoš Žager, predstavnik Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Nikša Nikolić, predstavnik Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Splitu
 • prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, predstavnik Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.

 

Zbog potrebe jačanja neovisnosti Odbora u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za nacionalne proračunske okvire i jačanja uloge samog Odbora kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010), Hrvatski sabor je 18. prosinca 2013. godine donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (NN 156/13). Prema toj odluci Povjerenstvo za fiskalnu politiku je postalo drugo radno tijelo Hrvatskog sabora zaduženo za praćenje provedbe ZFO-a, pri tome odvojeno od izvršne vlasti odnosno, Ministarstva financija. Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 30/14) od 28. veljače 2014. u navedenom mandatnom razdoblju bili su imenovani članovi Povjerenstva u sljedećem sastavu:

 • mr. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju
 • dr. sc. Danijel Nestić, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb
 • dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
 • dr. sc. Ante Žigman, predstavnik Hrvatske narodne banke
 • doc. dr. sc. Saša Drezgić, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta
 • dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević, iz reda predstavnika pravnih fakulteta.

 

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti iz 2018. godine (NN 111/18) dobio je snažnije regulatorne ovlasti, jer je prenesena Direktiva Vijeća EU 2011/85 te je uloga Povjerenstva za fiskalnu politiku dodatno osnažena, s obzirom da je ono definirano kao stalno, neovisno, samostalno i stručno tijelo kojem je pridodana snažnija uloga supervizora nad primjenom ZFO-a, ali i nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti. Sukladno prijelaznim odredbama ZFO-a, Povjerenstvo za fiskalnu politiku je u najnovijem sazivu od prve konstituirajuće sjednice održane 24. rujna 2019. godine, pa do izbora novog čelnika Povjerenstva vodila predsjednica Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, gđa Grozdana Perić. Nakon uspješnog javnog poziva i odabira, Hrvatski sabor je 12. studenog 2021. godine izabrao i imenovao prof. dr. sc. Sandru Krtalić, sa Sveučilišta u Puli, za prvu predsjednicu Povjerenstva za fiskalnu politiku. Imenovanjem predsjednice dovršen je proces imenovanja članova Povjerenstva za fiskalnu politiku, s obzirom da su ostalih šest članova predloženih od neovisnih institucija, imenovani još 12. srpnja 2019. godine u sljedećem sastavu:

 • dr. sc. Maroje Lang, predstavnik Hrvatske narodne banke, zamjenik predsjednice
 • mr. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju
 • dr. sc. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb
 • dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
 • izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta te
 • doc. dr. sc. Zoran Šinković, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, iz reda predstavnika pravnih fakulteta.