MISIJA

Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisno fiskalno tijelo Republike Hrvatske kojem je osnovni cilj osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija odnosno fiskalne politike države u cjelosti.

 

VIZIJA

Vizija Povjerenstva je promicati dugoročnu fiskalnu održivost i na taj način pridonositi boljitku Republike Hrvatske.

 

VRIJEDNOSTI

Temeljne vrijednosti predstavljaju preduvjet i polazište za obavljanje zadaća i aktivnosti Povjerenstva za fiskalnu politiku, a one polaze od stvaranja prepoznatljivosti kroz:

  • neovisnost i samostalnost
  • transparentnost
  • odgovornost i pouzdanost

 

Svi zaposlenici i članovi Povjerenstva za fiskalnu politiku svojim radom trebaju izravno pridonijeti kvaliteti rada Povjerenstva za fiskalnu politiku te u svom radu poštivati temeljne vrijednosti koje se odnose na:

  • profesionalnost i integritet
  • odgovornost i pouzdanost
  • etičnost

 

Neovisnost se odražava kroz neovisno i objektivno djelovanje Povjerenstva u odnosu na političke subjekte te druge vanjske grupe i čimbenike te da ne podliježe okolnostima ili utjecajima koji bi mogli kompromitirati profesionalnu prosudbu i nepristranost rada. Neovisnost Povjerenstva podrazumijeva funkcionalnu i organizacijsku neovisnost potrebnu za provođenje zadaća kao i financijsku neovisnost kroz osiguranje dovoljno sredstava za ispunjenje nadležnosti Ureda Povjerenstva.
Samostalnost se odražava kroz činjenicu da je Povjerenstvo samostalno i neovisno tijelo u svom radu. Osnivanje i nadležnost rada Povjerenstva definirano je zakonom, no Povjerenstvo samostalno planira sredstva potrebna za svoj rad te raspoređuje i upravlja sredstvima koja su mu na raspolaganju.

Transparentnost je proces u kojem se poštuje načelo otvorenosti, poštenja i jasnoće u obavljanju zadaća Povjerenstva. Transparentnost znači otvorenost prema građanima i raznim subjektima te dostupnost informacija Povjerenstva koje se odnose na rezultate, procese i vrijednosti koje zastupa, što ujedno olakšava i procedure nadzora nad aktivnostima Povjerenstva.

Profesionalnost podrazumijeva stručan i mjerodavan pristup poslu uz kvalitativnu i kvantitativnu primjenu usvojenih standarda, iskustva i vještina te stalno usavršavanje i učenje tijekom rada. Profesionalno ponašanje podrazumijeva poštivanje zakonskih i drugih propisa te izbjegavanje ponašanja koje može ugroziti ugled Povjerenstva.

Integritet se odražava kroz pošteno i pouzdano postupanje u javnom interesu. Zaposlenici Ureda Povjerenstva su dužni obavljati dužnosti i koristiti ovlasti, informacije i resurse koje imaju na raspolaganju isključivo za dobrobit javnog interesa te se očekuje da se ponašaju besprijekorno i moralno.

Odgovornost i pouzdanost podrazumijeva da Povjerenstvo obavlja svoje zadaće savjesno i pošteno te neovisno i nepristrano.

Etičnost trebaju biti odlike svih zaposlenika Ureda Povjerenstva kroz osobni pristup poslu i odnos prema suradnicima, što uključuje: poštenje, učinkovitost te spremnost preuzimanja odgovornosti za vlastiti rad i brigu za postizanje zajedničkih ciljeva.