Članovi Povjerenstva su:

Prof. dr. sc. SANDRA KRTALIĆ

Predsjednica Povjerenstva
Mandat 2021.-2026.

E-mail: sandra.krtalic@pfp.hr
Tel: +385 (0) 52 377 049

Sandra Krtalić redovita je profesorica u trajnom zvanju pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na Svučilištu Jurja Dobrile u Puli na kojem je zaposlena odmah po stjecanju diplome 1995. godine. Pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala, a 2001. godine doktorirala. Orijentacija i područje njenog znanstvenog i stručnog interesa su javne financije, ekonomija javnog sektora, lokalne javne financije i međunarodni aspekti oporezivanja. U okviru znanstveno-istraživačke djelatnosti autorica je ili koautorica preko 100 znanstvenih radova, autorica brojnih recenzija članaka, knjiga te znanstvenih i stručnih projekata. Aktivno je sudjelovala na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te bila uključena kao voditeljica ili istraživačica u više domaćih i međunarodnih projekata. U okviru širih društvenih aktivnosti članica je Ekonomskog vijeća Porečko-pulske biskupije. Za posebne zasluge u znanstveno-istraživačkom radu kojim širi i promiče rezultate istraživanja u javnoj domeni u 2006. godini proglašena je ekonomistom godine. U 2019. godini bila je članica Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Detaljnije:
https://fet.unipu.hr/fet/sandra.krtalic
https://www.bib.irb.hr

Dr. sc. MAROJE LANG

zamjenik predsjednice
Predstavnik Hrvatske narodne banke
Mandat 2019-2024

E-mail: maroje.lang@pfp.hr


Maroje Lang zaposlen je u Hrvatskoj narodnoj banci od 1997. Prije imenovanja za glavnog savjetnika u Sektoru istraživanja, bio je direktor Direkcije za ekonometrijsko modeliranje i voditelj Odjela za novčana kretanja. Od 2012. do 2015. bio je pomoćnik ministra financija, na čelu Uprave za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose. Bio je član Gospodarskog i financijskog odbora EU, koordinator Europskog semestra, član Vijeća za financijsku stabilnost i Vijeća za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru, te Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje. Od 2018. godine član je Povjerenstva za fiskalnu politiku. Vanjski suradnik i predavač na Ekonomskom i Pravnom fakultetu u Zagrebu, te ZŠEM-u. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a školovao se i usavršavao na LSE-u, Harvardu i MIT-u, te na brojnim seminarima u organizaciji MMF-a i središnjih banaka. Objavio je veći broj radova te održao brojna izlaganja na konferencijama iz područja makroekonomije, financija i ekonomske politike.

Mr. VESNA KASUM

Članica Povjerenstva
Predstavnica Državnog ureda za reviziju
Mandat 2019. – 2024.

Vesna Kasum pomoćnica je glavnog državnog revizora za reviziju državnog proračuna i njegovih korisnika. Područje njenog stručnog interesa je revizija javnog sektora, proračun i proračunski procesi te proračunsko računovodstvo. Ovlašteni je državni revizor. Pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2005. je završila poslijediplomski studij iz područja revizije. Sudjelovala je na više međunarodnih strukovnih kongresa i konferencija. Objavila je više stručnih članaka iz područja revizije i izlagala na više stručnih i znanstvenih skupova. Koautor je knjige Državna revizija i više strukovnih priručnika i smjernica. Sudjelovala je u provođenju više međunarodnih projekata. Članica je Povjerenstva za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora. Bila je članica Odbora za fiskalnu politiku od 2011. do 2013., te članica Povjerenstva za fiskalnu politiku od 2014. do 2019.

mag. oec IGOR KARLOVIĆ

Član Povjerenstva
Predstavnik Državnog ureda za reviziju

Igor Karlović je ovlašteni državni revizor te načelnik Odjela za reviziju proračunskih korisnika državnog proračuna iz područja obrane, unutarnjih i vanjskih poslova te pravosuđa i uprave, u Državnom uredu za reviziju. Područje njegovog stručnog interesa je revizija javnog sektora, državni proračun i proračunski procesi te proračunsko računovodstvo. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu završio je preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija. Sudjelovao je te izlagao na više međunarodnih stručnih skupova. Sudjelovao je u provođenju više međunarodnih projekata, revizija godišnjih izvještaja o izvršenju državnog proračuna te revizija proračunskih korisnika državnog proračuna. Predstavnik je Državnog ureda za reviziju u više međunarodnih revizijskih stručnih skupina.

Dr. sc. MARUŠKA VIZEK

Članica Povjerenstva
Predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb
Mandat 2019. – 2024.

Maruška Vizek je znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i pomoćnica ravnateljice za financije Ekonomskog instituta, Zagreb. Na Institutu je zaposlena od 2002. godine, a u razdoblju od 2016. do 2020. obnašala je i dužnost ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb. U svom znanstvenom radu je usmjerena na područja međunarodne ekonomije i financija, primijenjene makroekonomije, fiskalne politike, ekonomike turizma, energetike i tržišta nekretnina. U svom dosadašnjem znanstvenom radu, objavila je preko 60 znanstvenih radova, od čega 38 radova indeksiranih u bibliografskoj bazi Web of Science, među ostalim i u renomiranim međunarodnim časopisima poput Energy Economics, Journal of Empirical Finance, Annals of Tourism Research, Tourism Managament, Review of World Economics, Review of International Economics i Economic Systems. 2006. godine za bila dobitnica godišnje nagrade za znanstveni rad prof. dr. Marijan Hanžeković. Voditeljica je nekoliko kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata, a vodila je i surađivala na izradi brojnih stručnih projekata za državnu upravu, nevladine organizacije i poslovnu zajednicu. Trenutno je članica Vijeća za energetsku tranziciju Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Stručnog savjeta za obnovu Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za prostorni razvoj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U razdoblju od 2017. do 2020. bila je članica Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. Od 2020. godine, glavna je urednica znanstvenog časopisa Croatian Economic Survey.

Dr. sc. VJEKOSLAV BRATIĆ

Član Povjerenstva
Predstavnik Instituta za javne financije
Mandat 2019. – 2024.

E-mail: vjekoslav.bratic@ijf.hr
Tel: +385 (0)1 4886-444 (ured)

Vjekoslav Bratić je znanstveni savjetnik u Institutu za javne financije i naslovni redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Institutu za javne financije na znanstvenim i istraživačkim radnim mjestima zaposlen je od 2000., a od 2019. obnaša funkciju ravnatelja. Do sada je objavio brojne znanstvene radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima, a područja interesa odnose se na ekonomiku javnog sektora, javne financije više razina vlasti, proračun i proračunski proces, lokalne financije, odnos između predstavničke i izvršne vlasti u proračunskom procesu na lokalnoj i državnoj razini te porezne izdatke. Kao autor i/ili voditelj sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstveno-istraživačkim projektima. U dosadašnjem radu sudjelovao je ili još uvijek sudjeluje u radu raznih stručnih i znanstvenih povjerenstava, radnih skupina, savjeta, upravnih i sanacijskih vijeća i odbora za razne institucije, kao i uređivačkih i organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih časopisa i konferencija. Vanjski je suradnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu te glavni urednik stručnog časopisa Porezni vjesnik. Predstavnik je Instituta za javne financije u Povjerenstvu za fiskalnu politiku od 2011. kada se Povjerenstvo zvalo Odbor za fiskalnu politiku.

Detaljnije:
https://www.ijf.hr/files/zivotopis/bratic.pdf
https://www.bib.irb.hr/profile/18235

Dr. sc. DOMAGOJ KARAČIĆ

Član Povjerenstva
Predstavnik ekonomskih fakulteta
Mandat 2019. – 2024.

Domagoj Karačić stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na Katedri za financije i računovodstvo. Od 2000. do 2005. godine radio je u nekoliko poduzeća u privatnom sektoru (trgovina, revizija i poduzetništvo). Od 2006. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent pri Katedri za financije i računovodstvo na kolegijima ¨Javne financije¨, ¨Lokalne financije¨, ¨Upravljanje javnim dugom¨ i ¨Komparativni porezni sustavi¨ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2017. godine je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Područje znanstvenog i stručnog interesa su javne financije, porezi i porezni sustav te lokalne financije. Samostalno i u suautorstvu objavio je 38 znanstvenih radova, sudjelovao na više domaćih i međunarodnih konferencija te je objavio 3 nastavna materijala za studente. Član je Izvršnog odbora Udruge računovođa i financijskih djelatnika - Osijek. Član je Odbora za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 2017. godine.

Doc. dr. sc. ZORAN ŠINKOVIĆ

Član Povjerenstva
Predstavnik pravnih fakulteta
Mandat 2019-2024

E-mail:zoran.sinkovic@pravst.hr

Zoran Šinković docent je i šef Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon toga zasnovao je radni odnos na Trgovačkom sudu u Splitu u svojstvu sudačkog vježbenika. Ima položen pravosudni ispit. Magistrirao i doktorirao iz financijsko-pravnih znanosti (financijsko pravo) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog znanstvenog i stručnog interesa je međunarodno porezno pravo, porezno materijalno pravo, porezno procesno pravo, financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financiranje javnog zdravstva i financiranje vjerskih zajednica. U okviru znanstveno-istraživačke djelatnosti autor je ili koautor mnogih znanstvenih radova, te recenzent znanstvenih i stručnih članaka. Aktivno je sudjelovao na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. U okviru širih drušvenih aktivnosti održavao je predavanja iz predmeta Porezno pravo u Republici Hrvatskoj na seminarima za pripremanje i polaganje ispita za poreznog savjetnika. Bio je suradnik u izradi knjige Enciklopedija hrvatskih prezimena – Nacionalnog rodoslovnog centra u Zagrebu, 2008. godine. Vanjski je suradnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu na kojem sudjeluje u izvođenju dijela nastave iz predmeta Sustavi zdravstvenog osiguranja.