U okviru primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti (ZOF) (NN 111/18) u Republici Hrvatskoj definirano je i provedeno osnivanje stalnog, neovisnog i samostalnog fiskalnog tijela Povjerenstva za fiskalnu politiku koje ima obvezu obavljati poslove iz svog djelokruga i nadležnosti određenih navedenim Zakonom.

S obzirom na ekonomske izazove i fiskalne oscilacije u vidu porasta deficita i javnih dugova država te učestalih svjetskih kriza, porasla je važnost primjene i kontrole fiskalnih pravila, a s tim i osnivanja fiskalnih tijela (odbora) kako bi se poboljšala fiskalna disciplina i stanje javnih financija. U skladu s razvojem i poboljšanjem već postojećeg fiskalnog okvira, čiji je cilj poboljšati koordinaciju fiskalne politike te pratiti fiskalnu usklađenost i poštivanje (supra)nacionalnih numeričkih fiskalnih pravila iz normativnog okvira E(M)U-a, države članice EU-a bile su dužne uspostaviti i osnovati neovisne institucije kao što su: fiskalni odbori, vijeća, savjeti ili povjerenstva.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku u Republici Hrvatskoj spada u skupinu takvih neovisnih institucija čija je temeljna zadaća nadzirati javne financije radi osiguranja njihove dugoročne održivosti i njihovog unaprjeđenja, pri čemu ima ulogu supervizora nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti.
Povjerenstvo zagovara javnost i promiče kulturu fiskalne odgovornosti u provođenju fiskalne politike u Republici Hrvatskoj kroz neovisnu analizu fiskalne politike i poticanje stručnih rasprava o fiskalnoj politici.