Povjerenstvo za fiskalnu politiku nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19)(dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. prosinca 2016.).
Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice http://www.pfp.hr .
 
Stupanj usklađenosti
Mrežne stranice u većoj su mjeri usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.
Implementacijom nove platforme bazirane na C# Asp.NET Microsoft CMS-u ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.
 
Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
 • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
 • nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop
 • stranica nije prilagođena modernim uređajima (pametnim telefonima, dlanovnicima)
 • izbornici se odabiru prelaskom miša te se na taj način otvaraju sve potkategorije koje su dostupne korisniku
 • nisu jasno označeni bljeskajući elementi stranice
 • slike, grafovi i dijagrami ne sadrže alt atribute niti kratki tekstualni opis
 • opis funkcija slike nema prednost pred njegovim sadržajem
 • poveznice sadržane u pojedinim objavama nisu deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih
 • sve poveznice se ne otvaraju u istom prozoru preglednika
 • s pomoću tipkovnice ne može se pristupiti postavkama pristupačnosti
 • ne koriste se glasovne naredbe
 • ne koristi se vizualni indikator fokusa (oznaka na koji dio sadržaja/stranice je usmjerena pozornost korisnika)
 • ne postoji alternativni način prezentacije informacija poput audiozapisa za tekstove
 • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7., stavkom 1. Zakona nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
 • interaktivni elementi na mrežnom mjestu, uključujući izbornike, ikone i poveznice, u manjem broju slučajeva nemaju naslove koji daju uvid gdje vode
 • pojedini tekstualni zapisi nisu lijevo centrirani
 • kod opsežnijih tekstova nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje za osobe koje koriste hrvatski znakovni jezik niti su korištene ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju razumijevanje teksta.


Priprema izjave o digitalnoj pristupačnosti:
Ova Izjava pripremljena je dana 15. studenog 2022. godine uspostavom nove mrežne stranice Povjerenstva za fiskalnu politiku.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Povjerenstva za fiskalnu politiku, a Povjerenstvo se obvezuje redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt:

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-maila na: info@pfp.hr ili pisanim putem na adresu: Povjerenstvo za fiskalnu politiku, Trg bana Josipa Jelačića 15, 10000 Zagreb.
 
Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje. Podaci za kontakt Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske; Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb
tel.: 01 209 91 00
faks: 01 209 91 22
e-adresa: ppi@pristupinfo.hr
mrežna stranica: www.pristupinfo.hr