U organizaciji OECD-a i grčkog parlamenta (koji je ujedno bio domaćin ovog sastanka) u Ateni se 17. i 18. lipnja 2024. godine održao sastanak predstavnika parlamentarnih odbora za proračun i neovisnih fiskalnih institucija iz 135 država članica te država pristupnica OECD-a. 

an>Prvog dana sastanka, u okviru prvog panela raspravljalo se o potrebi mijenjanja uloge međunarodnih financijskih institucija i načina kako one mogu pomoći u stvaranju političke volje koja će javne financije vratiti na put dugoročne održivosti. Rasprava je obuhvatila i prezentaciju najboljih praksi zemalja OECD-a u izradi proračuna koja uključuje aktivno sudjelovanje građana, s naglaskom kako su danas potrebni inovativni pristupi kako bi se premostio jaz između tradicionalnih procesa i modernih očekivanja. Posljednji panel u raspravi odnosio se na pitanja kvantificiranja fiskalnog učinka klimatskih promjena, pri čemu je predstavljen novi alat osmišljen za sveobuhvatnu procjenu utjecaja klimatskih promjena na javne financije i fiskalnu održivost. Drugog dana sastanka, u okviru prvog panela raspravljalo se o poboljšanju izrade projekcija i jačanja fiskalnih analiza, u smislu poboljšanja točnosti i jasnoće analize fiskalne održivosti, dok se drugi panel odnosio na pitanja javne komunikacije, odnosno razmotreni su inovativni pristupi u poboljšanju komunikacije oko složenih gospodarskih i fiskalnih izazova, te predstavljeni primjeri dobrih praksi zemalja kako komunikaciju između političkih i javnih dionika unaprijediti i poboljšati.

Pročitaj više