Etičkim kodeksom državnih službenika („Narodne novine„ broj 40/11 i 13/12 ) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.
Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika, predsjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku imenovala je povjerenicu za etiku u Uredu Povjerenstva za fiskalnu politiku.
Povjerenica za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Povjerenica za etiku:
KRISTINA ZEČEVIĆ, dipl.iur.

viša stručna savjetnica u Povjerenstvu za fiskalnu politiku

telefon: +385 1 6314 070
e-mail: info@pfp.hr
10000 Zagreb, Boškovićeva 23