U Berlinu se 12. i 13. lipnja 2024. godine održala konferencija Europske mreže neovisnih fiskalnih institucija (EUIFI) na temu „Izazovi za fiskalnu politiku koja je usmjerena na stabilnost“. U okviru teme konferencije raspravljalo se o fiskalnoj politici i financijskoj stabilnosti te o provođenju fiskalne politike u kriznim uvjetima. Drugog dana konferencije provela se rasprava i diskusija o fiskalnim rizicima i njihovoj ulozi u mudrom upravljanju fiskalnom politikom.