Sažetak 27. Stajališta: Povjerenstvo ocjenjuje da je Vlada Republike Hrvatske povoljna makroekonomska kretanja u 2023. godini iskoristila za fiskalnu ekspanziju te je došlo do značajnog povećanja (nominalnih i realnih) rashoda državnog proračuna i konsolidirane opće države. Unatoč tome, saldo opće države i dalje je ostao znatno ispod 3% BDP-a definiranih Paktom o stabilnosti i rastu, dok se uslijed inflacije i rasta BDP-a udjel javnog duga u BDP-u nastavio smanjivati. Povjerenstvo zaključuje da u 2023. godini nije pogoršana dugoročna održivost javnih financija, ali naglašava i ukazuje na potrebu povratka protucikličkom karakteru fiskalne politike i primjene fiskalnih pravila.